Adyen N.V

ADYEY:US

Last Price
1,349.421
MCap
41.666B
Country
Netherlands
State (US only)
N/A
1D
3.18%-44.31
7D
0.61%-8.31
30D
12.28%-188.83
6M
16.16%-260.1
1Y
14.23%-223.79
YTD
4.69%60.41

Adyen N.V (ADYEY:US)

 • PoliticianPublishedTradedFiled afterTypeSize

  Josh Gottheimer

  DemocratHouseNJ
  2023
  13 Nov
  2023
  16 Oct
  days
  26
  buy
  1K–15K

  Josh Gottheimer

  DemocratHouseNJ
  2023
  16 Oct
  2023
  15 Sept
  days
  30
  sell
  1K–15K

  Josh Gottheimer

  DemocratHouseNJ
  2023
  18 Sept
  2023
  21 Aug
  days
  26
  buy
  1K–15K

  Josh Gottheimer

  DemocratHouseNJ
  2023
  24 Aug
  2023
  19 Jul
  days
  33
  sell
  1K–15K

  Josh Gottheimer

  DemocratHouseNJ
  2023
  24 Aug
  2023
  18 Jul
  days
  34
  sell
  1K–15K

  Daniel S. Goldman

  DemocratHouseNY
  2023
  14 Aug
  2023
  10 Jul
  days
  34
  sell
  50K–100K