Etsy Inc (ETSY:US)

 • PoliticianPublishedTradedFiled afterTypeSize

  Josh Gottheimer

  DemocratHouseNJ
  2023
  20 Feb
  2023
  11 Jan
  days
  37
  buy
  1K–15K

  Ro Khanna

  DemocratHouseCA
  2022
  7 Dec
  2022
  3 Nov
  days
  33
  buy
  15K–50K

  Tommy Tuberville

  RepublicanSenateAL
  2022
  10 Nov
  2022
  6 Oct
  days
  35
  buy
  1K–15K

  Ro Khanna

  DemocratHouseCA
  2022
  9 Sept
  2022
  23 Aug
  days
  16
  buy
  1K–15K

  Ro Khanna

  DemocratHouseCA
  2022
  11 Jul
  2022
  17 Jun
  days
  20
  buy
  1K–15K

  Ro Khanna

  DemocratHouseCA
  2022
  15 Jun
  2022
  10 May
  days
  31
  sell
  1K–15K

  Ro Khanna

  DemocratHouseCA
  2022
  12 May
  2022
  13 Apr
  days
  23
  buy
  1K–15K

  Ro Khanna

  DemocratHouseCA
  2022
  12 May
  2022
  21 Apr
  days
  15
  buy
  1K–15K

  Ro Khanna

  DemocratHouseCA
  2022
  12 May
  2022
  13 Apr
  days
  23
  buy
  1K–15K

  Ro Khanna

  DemocratHouseCA
  2022
  12 May
  2022
  21 Apr
  days
  15
  buy
  1K–15K

  Ro Khanna

  DemocratHouseCA
  2022
  12 May
  2022
  11 Apr
  days
  25
  sell
  1K–15K