Nevada

 • PoliticianTraded IssuerPublishedTradedFiled afterTypeSize

  Jacklyn Rosen

  DemocratSenateNV
  2023
  11 Jan
  2023
  3 Jan
  days
  8
  exchange
  1K–15K

  Jacklyn Rosen

  DemocratSenateNV
  2023
  11 Jan
  2023
  3 Jan
  days
  8
  exchange
  1K–15K

  Jacklyn Rosen

  DemocratSenateNV
  2023
  11 Jan
  2023
  3 Jan
  days
  8
  exchange
  1K–15K

  Jacklyn Rosen

  DemocratSenateNV
  2023
  11 Jan
  2023
  3 Jan
  days
  8
  exchange
  1K–15K

  Jacklyn Rosen

  DemocratSenateNV
  2023
  11 Jan
  2023
  3 Jan
  days
  8
  receive
  1K–15K

  Jacklyn Rosen

  DemocratSenateNV
  2023
  11 Jan
  2023
  3 Jan
  days
  8
  receive
  1K–15K

  Jacklyn Rosen

  DemocratSenateNV
  2023
  11 Jan
  2023
  3 Jan
  days
  8
  receive
  1K–15K

  Jacklyn Rosen

  DemocratSenateNV
  2023
  11 Jan
  2023
  3 Jan
  days
  8
  receive
  1K–15K

  Susie Lee

  DemocratHouseNV
  2022
  30 Dec
  2022
  30 Nov
  days
  29
  sell
  1K–15K

  Susie Lee

  DemocratHouseNV
  2022
  30 Dec
  2022
  30 Nov
  days
  29
  sell
  1K–15K

  Susie Lee

  DemocratHouseNV
  2022
  30 Dec
  2022
  30 Nov
  days
  29
  sell
  1K–15K

  Susie Lee

  DemocratHouseNV
  2022
  30 Dec
  2022
  30 Nov
  days
  29
  sell
  1K–15K

  Susie Lee

  DemocratHouseNV
  2022
  30 Dec
  2022
  30 Nov
  days
  29
  sell
  1K–15K

  Susie Lee

  DemocratHouseNV

  Aptiv PLC

  APTV:US
  2022
  30 Dec
  2022
  30 Nov
  days
  29
  sell
  1K–15K

  Susie Lee

  DemocratHouseNV
  2022
  30 Dec
  2022
  30 Nov
  days
  29
  sell
  1K–15K