Fred Upton

 • Traded IssuerPublishedTradedFiled afterTypeSize
  2022
  7 Dec
  2022
  31 Oct
  days
  22
  sell
  1K–15K
  2022
  7 Dec
  2022
  7 Nov
  days
  15
  buy
  500K–1M
  2022
  17 Nov
  2022
  12 Oct
  days
  28
  sell
  100K–250K