Tina Smith

 • Traded IssuerPublishedTradedFiled afterTypeSize
  2023
  20 Nov
  2023
  16 Nov
  days
  4
  buy
  50K–100K
  2023
  20 Nov
  2023
  8 Nov
  days
  12
  buy
  100K–250K
  2023
  20 Nov
  2023
  10 Nov
  days
  10
  buy
  50K–100K