Gerry Connolly

 • Traded IssuerPublishedTradedFiled afterTypeSize
  2023
  15 Nov
  2023
  13 Nov
  days
  1
  sell
  1K–15K
  2023
  15 Nov
  2023
  13 Nov
  days
  1
  sell
  15K–50K
  2023
  15 Nov
  2023
  13 Nov
  days
  1
  sell
  1K–15K
  2023
  28 Aug
  2023
  15 Aug
  days
  10
  sell
  1K–15K
  2023
  28 Aug
  2023
  15 Aug
  days
  10
  sell
  1K–15K
  2023
  28 Aug
  2023
  15 Aug
  days
  10
  sell
  1K–15K
  2023
  5 Apr
  2023
  29 Mar
  days
  6
  sell
  1K–15K
  2023
  5 Apr
  2023
  29 Mar
  days
  6
  sell
  1K–15K
  2023
  5 Apr
  2023
  29 Mar
  days
  6
  sell
  1K–15K