Don Beyer

 • Traded IssuerPublishedTradedFiled afterTypeSize
  2022
  2 Dec
  2022
  10 Nov
  days
  21
  buy
  15K–50K
  2022
  2 Dec
  2022
  10 Nov
  days
  21
  sell
  15K–50K
  2022
  1 Aug
  2022
  28 Jul
  days
  1
  buy
  15K–50K
  2022
  4 Jul
  2022
  2 Jun
  days
  31
  sell
  15K–50K
  2022
  1 Jun
  2022
  2 May
  days
  30
  sell
  15K–50K
  2022
  2 May
  2022
  11 Apr
  days
  20
  sell
  15K–50K
  2022
  2 May
  2022
  7 Apr
  days
  24
  sell
  15K–50K
  2022
  4 Apr
  2022
  1 Mar
  days
  31
  sell
  1K–15K

  Fanuc Corp

  FANUY:US
  2022
  4 Apr
  2022
  1 Mar
  days
  31
  sell
  1K–15K
  2022
  4 Apr
  2022
  7 Mar
  days
  25
  sell
  1K–15K

  VGP N.V.

  VGP:BB
  2022
  4 Apr
  2022
  1 Mar
  days
  31
  sell
  15K–50K
  2022
  4 Apr
  2022
  7 Mar
  days
  25
  sell
  15K–50K
  2022
  4 Mar
  2022
  2 Feb
  days
  29
  buy
  1K–15K
  2022
  4 Mar
  2022
  28 Feb
  days
  3
  sell
  15K–50K

  Alphabet Inc

  GOOGL:US
  2022
  4 Mar
  2022
  28 Feb
  days
  3
  sell
  15K–50K