ENN Energy Holdings Ltd (XNGSY:US)

 • PoliticianPublishedTradedFiled afterTypeSize

  Josh Gottheimer

  DemocratHouseNJ
  2022
  17 May
  2022
  19 Apr
  days
  27
  buy
  1K - 15K

  Josh Gottheimer

  DemocratHouseNJ
  2022
  18 Apr
  2022
  15 Mar
  days
  33
  sell
  1K - 15K

  Josh Gottheimer

  DemocratHouseNJ
  2022
  11 Jan
  2021
  21 Dec
  days
  20
  buy
  1K - 15K

  Josh Gottheimer

  DemocratHouseNJ
  2021
  9 May
  2021
  23 Apr
  days
  14
  buy
  1K - 15K

  Josh Gottheimer

  DemocratHouseNJ
  2021
  9 May
  2021
  21 Apr
  days
  16
  buy
  1K - 15K